Dostawcy

produktów i usług, poszukujący nowych kanałów i metod dotarcia

czyli wszystkie firmy dbające o wartość dodaną dla klienta, uznające filozofię partnerstwa w biznesie i wspólnotę celów:

  • gotowe udostępnić ESKALI produkty bądź usługi w celu włączenia ich do tworzonych i dystrybuowanych przez nas pakietów ofertowych dla jasno zdefiniowanych grup nabywców lub zainteresowane włączeniem do swojej oferty wybranych produktów i usług z oferty ESKALI,
  • gotowe aktywnie uczestniczyć w projektach i realizować wspólne cele społeczne i biznesowe,
  • zainteresowane naszymi usługami dystrybucyjnymi i rozwiązaniami technologicznymi.

Współpracujemy i chętnie nawiązujemy współpracę z dostawcami różnego rodzaju produktów i usług dla gospodarstw domowych i dla małych firm, zwłaszcza zlokalizowanych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Wdrażamy do oferty wyłącznie sprawdzone przez nas produkty i usługi, których te gospodarstwa i firmy faktycznie potrzebują i już kupują lub wkrótce - z różnych powodów - zaczną kupować. 

Dla każdej nazwanej grupy docelowej tworzymy wariantowe pakiety ofertowe udostępniane w dedykowanym dla niej portalu zakupowym z unikalnym adresem URL, opatrzonym unikalną marką i skutecznymi kampaniami promocyjno-sprzedażowymi. Dostawcy współpracującemu w modelu affinity gwarantujemy wyłączność, polegającą na tym, że jego produkty bądź usługi nie będą konkurowały z alternatywną ofertą w pakietach udostępnianych dla danej grupy docelowej w tym portalu.

Usługi medyczne i telemedycyna

Dostępność, zakres i jakość usług medycznych w ramach powszechnych ubezpieczeń społecznych jaka jest każdy widzi. Wg GUS - statystyczne gospodarstwo domowe wydaje na "zdrowie" 5,5% swojego budżetu. Przedsiębiorcy, w poszukiwaniu wartości dodanej dla pracowników, coraz chętniej wykupują dla nich abonamenty w prywatnych sieciach medycznych. Dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców poszukujemy dostosowanych do ich potrzeb abonamentowych usług i pakietów medycznych o zróżnicowanym zakresie i dostępności. Interesuje nas telemedycyna, czyli zdalne usługi (np.: porada medyczna w trybie audio i/lub video) oraz urządzenia i rozwiązania informatyczne związane z diagnostyką, monitoringiem i rehabilitacją chorych. Poszukujemy rozwiązań umożliwiających uzyskanie fachowej porady lekarskiej lub usługi medycznej w każdej sytuacji i lokalizacji ograniczającej lub wykluczającej szybki dostęp pacjenta do lekarza, badania czy rehabilitanta. Patrzymy na potrzeby całościowo tzn. jeśli okulista, to również zabieg lub operacja okulistyczna, ale też optometra lub optyk i okulary bądź soczewki.

Stanowczo odmawiamy jednak wprowadzenia do naszych pakietów usług i produktów nie uznawanych przez oficjalną medycynę np: homeopatycznych, magicznych, znachorskich i innych z obszarów paramedycyny.

Telekomunikacja, internet, informatyzacja

Dziś nawet najmniejsza firma bez Internetu i usług telekomunikacyjnych, kontaktu telefonicznego i e-mail, oprogramowania biurowego, obecności lub dostępności on-line nie może zaistnieć. Większość korzysta ze specjalizowanych usług zewnętrznych. Podobnie wygląda codzienność gospodarstw domowych, dla których Internet i usługi telekomunikacyjne oraz smartphone i komputer stały się głównym kanałem komunikacji z rodziną i przyjaciółmi, źródłem wiedzy, dostawcą rozrywki i ośrodkiem edukacyjnym. 

Dostawcy Internetu, telewizji, telefonii, producenci i resellerzy oprogramowania, sprzętu i akcesoriów niezbędnych do korzystania z tych mediów. Streaming audio-video, gry on-line, VR, platformy społecznościowe, platformy zakupowe itp.

Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Ubezpieczenia dla gospodarstw domowych i ich członków w zakresie dostosowanym do ich wieku, majątku i faktycznych potrzeb, czyli realnej ekspozycji na ryzyka.

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców i ich firm w zakresie dostosowanym do ich branży, majątku i faktycznych potrzeb, czyli realnej ekspozycji na ryzyka.

Ubezpieczenia dla gospodarstw i przedsiębiorców rolnych w zakresie dostosowanym do ich specjalizacji, majątku i faktycznych potrzeb, czyli realnej ekspozycji na ryzyka.

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy również w obszarach: edukacja ubezpieczeniowa, prewencja i profilaktyka oraz doradztwo i identyfikacja ryzyk, w tym rozwiązania technologiczne.

Wybranym Ubezpieczycielom, w ramach współpracy w modelu affinnity, gwarantujemy wyłączność w obrębie rodzaju ryzyk w portalu zakupowym dla nazwanej grupy docelowej.

Energia elektryczna i gaz, paliwa, zielona energia

Sprzedawcy energii elektrycznej, gazu ziemnego, zielonej energii i związanych z tym obszarem nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców, wspólnot i większych odbiorców energii.

Sprzedawcy paliw dla samochodów i maszyn zainteresowani zwiększeniem i koncentracją zakupów detalicznych przez podpisanie umowy z odbiorcami "grupowymi" np.: w ramach programów lojalnościowych.

Usługi bankowe, leasing, wynajem

Każda mikro, mała i średnia firma oraz niemal każde gospodarstwo domowe, zarządzają swoim budżetem i używają na co dzień kont bankowych, kart płatniczych i bankowości on-line. Dokonując wyboru nowego banku kierują się nie tylko kosztami związanymi z użytkowaniem wybranego konta, ale przejrzystością oferty, prostotą usług, dostępnością bankomatów, kredytów i pożyczek. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również różnego rodzaju formy leasingu i wynajmu długoterminowego, jako alternatywne dla zakupów formy finansowania budynków, pojazdów, maszyn czy innych sprzętów dla firm i gospodarstw domowych. Obecnie dostępność, użyteczność i faktyczna wartość dodana dla klienta są kluczowymi elementami w pozyskaniu i utrzymaniu klienta.

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy również w obszarach: edukacja finansowa oraz doradztwo, w tym rozwiązania technologiczne.

Stanowczo odmawiamy jednak wprowadzenia do naszych pakietów produktów inwestycyjnych oraz ofert firm pożyczkowych i para-bankowych.

Opieka prawna i zarządzanie ryzykiem

Przy utrzymującym się od wielu lat tempie wprowadzania zmian i nowych regulacji prawnych oraz niskiej świadomości prawnej Polaków, kierujących się zwykle "zdrowym rozsądkiem" lub myśleniem w stylu "jakoś to będzie" to usługa niezbędna - zarówno dla każdego gospodarstwa domowego jak i dla każdej firmy. Usługa abonamentowej opieki prawnej dostępnej 24 godziny na dobę przez cały rok świadczona przez profesjonalną kancelarię prawną w pełnym zakresie praw, bez limitów i w atrakcyjnych cenach. Usługi zawodowego prawnika nie wyczerpują całej gamy profesjonalnych usług niezbędnych do identyfikacji i analizy ryzyk na jakie narażane bywają gospodarstwa domowe i firmy, a tym bardziej skutecznego zarządzania tymi ryzykami. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania.

Czas wolny, wypoczynek, edukacja

Wg GUS statystyczne gospodarstwo domowe wydaje blisko 8% swojego budżetu na "rekreację, kulturę i edukację". Czyli na różne sposoby wykorzystania czasu wolnego i różne formy aktywności. Wypoczynek - pasywny i aktywny. Turystyka - lokalna, krajowa lub zagraniczna. Sport - można oglądać lub uprawiać. Jeśli uprawiać to dla zdrowia, dla kondycji lub dla wyniku, amatorsko bądź wyczynowo. Kultura - książka, film z Internetu lub w kinie, spektakl on-line lub w teatrze. Kształcenie ustawiczne, hobby, nabywanie nowych umiejętności, integracja społeczna i środowiskowa. Firmy w poszukiwaniu wartości dodanej dla pracowników lub w ramach działań integracyjnych organizują bądź finansują różnego rodzaju aktywności z tego obszaru.

Poszukujemy atrakcyjnych i nowoczesnych produktów, usług i rozwiązań technologicznych w tym zakresie.

Usługi i sprzęt dla gospodarstwa domowego

Producenci, resellerzy i dystrybutorzy ponadregionalni szeroko rozumianej gamy sprzętów i artykułów użytkowych oraz profesjonalnych usług dla gospodarstw domowych i firm z segmentu MŚP.

Pojazd osobowy: 75% gospodarstw domowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich posiada samochód osobowy, motocykl, skuter lub motorower. Podmioty działające w obszarach: nowy pojazd, cykliczne przeglądy techniczne, serwis, naprawy, części zamienne, usługi dodatkowe - zapraszamy do współpracy.

Lokum: każde gospodarstwo domowe i każda firma funkcjonuje we własnym lub wynajmowanym domu, mieszkaniu, biurze czy lokalu, w którym niezbędne są profesjonalne usługi hydrauliczne, elektryczne, kominiarskie, malarskie, szklarskie, budowlane, wykończeniowe, architektoniczne, projektowe itp. Podmioty działające w tych obszarach - zapraszamy do współpracy.

Dostawco!

jeśli jesteś zainteresowany tworzeniem ofert specjalnych dla jasno określonych grupy nabywców - zapraszamy do kontaktu.