Eksperci dystrybucji

łączą nas wspólne cele

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, sieci i struktury dystrybucyjne poszukujące nowych źródeł przychodów, nowych elementów wzbogacających obecną ofertę, dbające o wartość dodaną dla klienta, rozumiejące filozofię partnerstwa w biznesie i wspólnotę celów:

 • gotowe aktywnie uczestniczyć we wspólnych projektach dystrybucyjnych,
 • gotowe realizować wspólne cele społeczne i biznesowe,
 • zainteresowane współpracą lub naszymi usługami i rozwiązaniami technologicznymi.

Zabiegając o stały wzrost efektywności dotarcia z ofertą do nabywcy końcowego oraz atrakcyjności pakietów ofertowych, jak najlepiej dopasowanych do potrzeb i preferencji gospodarstw domowych, rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jednocześnie dbamy o rozwój i specjalistyczne oprzyrządowanie kanałów i struktur dystrybucyjnych.

Partnerskie sieci sprzedażowe

Zapraszamy do współpracy istniejące sieci i struktury sprzedażowe z dowolnej branży docierające z ofertą do gospodarstw domowych (klientów indywidualnych), rolników oraz mikro, małych i średnich firm, zwłaszcza zlokalizowanych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Jesteśmy otwarci na współpracę i akceptujemy poniższe scenariusze współpracy oraz ich warianty. Możemy:

 • przyjąć do dystrybucji produkty z Waszej oferty - wówczas staniecie się dostawcą ESKALI,
 • udostępnić do dystrybucji produkty z naszego portfolio - wówczas ESKALA wystąpi w roli Waszego dostawcy,
 • stworzyć wspólną ofertę pakietową i wspólnie ją dystrybuować - wówczas realizujemy model współpracy partnerskiej z wzajemnością, umożliwiający efektywny rozwój obu partnerskich struktur dystrybucyjnych (bogatsza oferta, wzrost wartości klienta, zwiększona liczebność i efektywność struktury).

Dostawcy - reguła wzajemności

ESKALA dbając o stały rozwój pakietów ofertowych dopasowanych do potrzeb i preferencji gospodarstw domowych i MŚP oraz kanałów i sposobów dotarcia do nich z ofertą, specjalizuje się też w organizacji, rozwoju i zarządzaniu kanałami i strukturami dystrybucyjnymi.

Każdy Dostawca produktów lub usług dysponuje i zarządza własnymi, wyłącznymi i współpracującymi strukturami sprzedażowymi. W sposób naturalny możliwe jest podniesienie atrakcyjności oferty i efektywności tych struktur dzięki wdrożeniu do sprzedaży oferty pakietowej w obu strukturach.

W ramach partnerskiej współpracy Dostawcy z ESKALA możliwy jest atrakcyjny dla obu stron scenariusz rozwoju struktur dystrybucyjnych, realizowany w oparciu o regułę wzajemności.

Program Partnerski

Do Programu Partnerskiego ESKALA zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dowolnej branży docierające w dowolnym kanale ze swoją ofertą lub specjalizujące się w obsłudze gospodarstw domowych (klientów indywidualnych) oraz mikro, małych i średnich firm. Więcej informacji o Programie znajdziesz tutaj.

Struktura własna

Przystępując do struktury ESKALI zyskujesz w pakiecie:

 • wyłączność terytorialną - na jednym z 73 subregionów, czyli kilku sąsiadujących powiatach
 • unikalną ofertę,
 • indywidualny rachunek bankowy,
 • pakiet obsługi księgowej,
 • pakiet opieki prawnej,
 • pakiet telemedycyny,
 • nowoczesne oprzyrządowanie biznesu,
 • wsparcie w rozwoju własnego biznesu.