O NAS

Specjalizujemy się w tworzeniu i dystrybucji w nowy sposób atrakcyjnej oferty pakietowej dla gospodarstw domowych oraz mikro, małych i średnich firm

Kim jesteśmy

Wszyscy przekroczyliśmy magiczną 40-tkę, niektórzy z nas nawet dość dawno. Powołaliśmy do życia ESKALĘ bazując na własnych doświadczeniach zawodowych związanych z technologiami informatycznymi i ich wykorzystaniem w zarządzaniu i biznesie, ze sprzedażą, edukacją i z rynkiem finansowo-ubezpieczeniowym. Lekką, zinformatyzowaną, nowoczesną firmę XXI wieku. Jedyną akceptowaną przez nas metodą realizacji założonych celów są projekty biznesowe. Pracujemy zdalnie, skupiając się wyłącznie na tym, na czym znamy się najlepiej. Pozostałe obszary biznesowe i organizacyjne przekazując w ręce kompetentnych Partnerów. Tylko z takimi współpracujemy i tak chcemy być postrzegani. Dzięki temu zyskaliśmy większą swobodę i skutecznie ograniczyliśmy koszty funkcjonowania związane z utrzymywaniem biur, infrastruktury, zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników, obsługą finansowo-księgową czy obsługą prawną. Wykorzystując tę swobodę, mobilność i potencjał dostępnych technologii stworzyliśmy nowoczesny model biznesowy i realizujemy nasz pomysł na Rewolucję w Sprzedaży. Długoterminowa współpraca z dostawcami, dystrybutorami i nabywcami końcowymi jest naszym celem nadrzędnym, a partnerstwo sprawdzoną metodą realizacji tego celu - we wszystkich relacjach ESKALI.

Dla kogo to robimy?

Dla mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich i ich rodzin, dla gospodarstw domowych, dla gospodarstw rolniczych, dla funkcjonujących tam mikro, małych i średnich firm. Dla wszystkich starających się każdego miesiąca domknąć swe rodzinne lub firmowe budżety. Choć często to jeden i ten sam budżet.

Dla takich jak my, statystycznych Kowalskich zmagających się z codziennymi wyzwaniami. Niezależnie czy żyją na wsi, w małym miasteczku czy w jarzącej się światłami aglomeracji. Dla ludzi w każdym wieku. Dla tych, którzy jeszcze się uczą, którzy już pracują i dla tych poszukujących pracy. Również dla emerytów. W codziennym zabieganiu, choć tego nie dostrzegamy, nasze życie upływa w trzech przenikających się wymiarach: życia rodzinnego, życia społecznego i życia zawodowego. Proporcje w jakich dzielimy czas między te wymiary zależą od aktualnej sytuacji życiowej, przyjętej hierarchii wartości i bieżących celów życiowych. Z każdym z tych wymiarów wiążą się określone potrzeby, zaś możliwość ich realizacji limitowana jest wyłącznie budżetem jakim dysponujemy. Wszelkie zakupy finansujemy z naszego budżetu - budżetu naszego gospodarstwa domowego lub budżetu naszej firmy. Innymi przecież nie dysponujemy! Co ciekawe, zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego przypomina w zasadzie zarządzanie budżetem mikro- czy małej firmy. Zresztą to bardzo często jeden i ten sam budżet! Starożytni Grecy określali słowem „ekonomia” efektywne zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego - po grecku οικονομία, co tłumaczy się jako οἰκος (oikos), czyli „dom” i νόμος (nomos), czyli „prawo, reguła”. Dziś słowo ekonomia ma szersze znaczenie, a nasza rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana niż w czasach starożytnych Greków. Niestety, choć wymaga tego współczesny świat, nie wszyscy są ekonomistami, prawnikami, finansistami czy specjalistami od zarządzania ryzykiem.

Nieznajomość prawa szkodzi, a niewiedza kosztuje. Chcąc tym szkodom i kosztom w jak największym stopniu zaradzić - wykorzystujemy naszą wiedzę, profesjonalizm i doświadczenie do tworzenia dobrej oferty dla gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i małych firm. Tworzenia oferty, za którą bierzemy odpowiedzialność.

Partnerstwo rozumiemy jako długoterminową współpracę podmiotów realizujących wspólne cele społeczne i biznesowe. Współpracę gwarantującą Partnerom - dzięki wspólnym aktywnym działaniom, wspólnemu angażowaniu zasobów i wspólnemu ponoszeniu ryzyka - wspólne odnoszenie korzyści.