Roczna abonamentowa opieka prawna dla Spółdzielni lub Wspólnot Mieszkaniowych

i gospodarstw domowych ich Członków

Wspólnota Mieszkaniowa

  • Prawo własności lokali oraz prawo spółdzielcze i spółdzielni mieszkaniowych;
  • Prawo współwłasności z Kodeksu Cywilnego;
  • Prawo umów związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami;
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych;
  • Sprawy związane z postępowaniami sądowymi z udziałem współwłaścicieli, Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni mieszkaniowych;
  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od deweloperów.

Członkowie

Spółdzielnia bądź Wspólnota w ramach działalności statutowej i pracy na rzecz Członków może, a nawet powinna zatroszczyć się także o ich prawa i transparentność podejmowanych działań. Pakiet opieki prawnej dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych w sposób naturalny może zostać łatwo rozbudowany o pakiety opieki prawnej dla gospodarstw domowych ich Członków. Umowa grupowa gwarantuje dodatkowe rabaty i łatwe rozliczanie rocznego abonamentu w ramach comiesięcznych opłat wnoszonych przez Członków.