abonamentowe mikropakiety opieki prawnej

suplementy podnoszące atrakcyjność oferty

Pojazd osobowy

Obejmuje wszystkie kwestie związane z zakupem, finansowaniem, leasingiem lub wynajmem, użyczaniem, posiadaniem, użytkowaniem i zbyciem pojazdu osobowego tzn. motoroweru, skutera, motocykla, quada, 3-kołowca, auta osobowego. Nigdy nie jesteś sam - telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej ułatwiające w każdej sytuacji i w każdym czasie kontakt z prawnikiem. Pakiet obejmuje: świadczenie usługi 24h Infolinii Prawnej, udzielanie porad prawnych po zgłoszeniu do Centrum Pomocy Prawnej oraz przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Usługi nie są limitowane. Zakres praw objętych pakietem:

 • Telefon alarmowy czynny 24h na dobę w sprawie zdarzeń drogowych z udziałem Klienta;
 • Zdarzenia prawne związane z posiadaniem pojazdu osobowego;
 • Umowy związane ze sprzedażą, najmem, leasingiem, użyczeniem pojazdu osobowego;
 • Umowy usługowe związane z użytkowaniem pojazdu osobowego – umowa naprawy, holowania, wynajem miejsca parkingowego lub garażu;
 • Wykroczenia w ruchu drogowym;
 • Prawo administracyjne i karne związane z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego;
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z pojazdem osobowym

Zakup ubezpieczenia OC lub AC bez tego pakietu opieki prawnej jest tylko namiastką bezpieczeństwa prawnego i finansowego związanego z posiadaniem pojazdu mechanicznego. Kluby motocyklowe i stowarzyszenia miłośników pojazdów określonej marki lub modelu powinny pomyśleć o tym pakiecie dla swoich członków. To również idealne uzupełnienie oferty dealerów, warsztatów serwisowych i naprawczych, stacji kontroli pojazdów, agentów ubezpieczeniowych i pośredników finansowych. 

Zdrowie

Każdy z nas jest, bywa lub będzie pacjentem. W kontakcie z polskimi standardami opieki zdrowotnej, państwowej czy prywatnej lub organizowanej przez ubezpieczyciela, nie należy pozostawać bezbronnym. Pakiet obejmuje wszystkie kwestie związane z prawami i konsekwencjami bycia klientem służby zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. Nigdy nie jesteś sam - telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej ułatwiające w każdej sytuacji i w każdym czasie kontakt z prawnikiem. Pakiet obejmuje: świadczenie usługi 24h Infolinii Prawnej, udzielanie porad prawnych po zgłoszeniu do Centrum Pomocy Prawnej oraz przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Usługi nie są limitowane. Zakres praw objętych pakietem

 • Ochrona praw pacjenta;
 • Zdarzenia prawne związane z narażeniem życia lub zdrowia klienta;
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;
 • Postępowanie przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Postępowanie przed komisjami ds. orzekania o niepełnosprawności;
 • Sprawy prawne związane z osobami niepełnosprawnymi – ochrona praw osób niepełnosprawnych;
 • Umowy związane ze zdrowiem pacjenta – wnioski o skierowanie do sanatorium, rehabilitację, zakup wyposażenia medycznego;
 • Umowy związane z prywatną opieką zdrowotną oraz dochodzenie roszczeń – umowy prywatnego ubezpieczenia medycznego, umowy abonamentu medycznego w prywatnych klinikach i praktykach lekarskich oraz w komercyjnych sieciach medycznych.

Bez tego pakietu opieki prawnej nie są możliwe ani skuteczna ochrona ani egzekucja należnych praw. Ten pakiet to Twoje bezpieczeństwo prawne i finansowe. Wyrównaj swe szanse z systemem! To idealne uzupełnienie oferty banków, dostawców i dystrybutorów sprzętu i usług medycznych, aptek, agentów ubezpieczeniowych.

Dom, mieszkanie, nieruchomość

Obejmuje wszystkie kwestie związane z zakupem, finansowaniem, wynajmem, użyczaniem, posiadaniem, użytkowaniem i zbyciem nieruchomości - domu lub mieszkania. Nigdy nie jesteś sam - telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej ułatwiające w każdej sytuacji i w każdym czasie kontakt z prawnikiem. Pakiet obejmuje: świadczenie usługi 24h Infolinii Prawnej, udzielanie porad prawnych po zgłoszeniu do Centrum Pomocy Prawnej oraz przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Usługi nie są limitowane. Zakres praw objętych pakietem

 • Zdarzenia prawne związane z posiadaniem nieruchomości;
 • Umowy związane ze sprzedażą, zamianą, najmem, dzierżawą, leasingiem, użyczeniem nieruchomości;
 • Umowy usługowe związane z użytkowaniem nieruchomości – wywóz odpadów; dostawy mediów;
 • Wykroczenia przeciwko mirowi domowemu;
 • Sprawy prawne związane ze sporami granicznymi, ustanawianiem służebności gruntowych, przesyłu, przejazdu.
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z posiadaniem nieruchomości;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – spory z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi; energetycznymi; gazowymi.

Bez tego pakietu opieki prawnej nie są możliwe ani skuteczna ochrona ani egzekucja należnych praw związanych z nabyciem, posiadaniem, wynajmem, użytkowaniem bądź sprzedażą nieruchomości. Ten pakiet to Twoje bezpieczeństwo prawne i finansowe. Wyrównaj swe szanse!

To również idealne uzupełnienie oferty banków, developerów, dostawców i sprzedawców usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowych, sprzedawców energii elektrycznej i gazu, agentów ubezpieczeniowych oraz pośredników w handlu nieruchomościami i pośredników finansowych.

 

Życie i rodzina

Nigdy nie jesteś sam - telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej ułatwiające w każdej sytuacji i w każdym czasie kontakt z prawnikiem. Pakiet obejmuje: świadczenie usługi 24h Infolinii Prawnej, udzielanie porad prawnych po zgłoszeniu do Centrum Pomocy Prawnej oraz przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Usługi nie są limitowane. Zakres praw objętych pakietem:

 • Zdarzenia prawne związane ze stosunkami rodzinnymi – prawo rodzinne i opiekuńcze; adopcje, przysposobienie, opieka, kuratela,
 • Zabezpieczenie prawne rodziny – prawo spadkowe, spisanie testamentu i jego aktualizacje, zapisy testamentowe, polecenia testamentowe,
 • Dochodzenie roszczeń spadkowych – zachowek, zapis testamentowy,
 • Umowy związane z życiem Klienta – polisy ubezpieczeniowe na życie,
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu polis NNW/Życie.

Ten pakiet to Twoje bezpieczeństwo prawne i finansowe. To spokój w Twojej rodzinie. To idealne uzupełnienie oferty banków, pośredników finansowych i agentów ubezpieczeniowych.

 

Pojazd osobowy

Obejmuje wszystkie kwestie związane z zakupem, finansowaniem, leasingiem lub wynajmem, użyczaniem, posiadaniem, użytkowaniem i zbyciem pojazdu osobowego tzn. motoroweru, skutera, motocykla, quada, 3-kołowca, auta osobowego. Nigdy nie jesteś sam - telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej ułatwiające w każdej sytuacji i w każdym czasie kontakt z prawnikiem. Pakiet obejmuje: świadczenie usługi 24h Infolinii Prawnej, udzielanie porad prawnych po zgłoszeniu do Centrum Pomocy Prawnej oraz przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Usługi nie są limitowane. Zakres praw objętych pakietem:

 • Telefon alarmowy czynny 24h na dobę w sprawie zdarzeń drogowych z udziałem Klienta;
 • Zdarzenia prawne związane z posiadaniem pojazdu osobowego;
 • Umowy związane ze sprzedażą, najmem, leasingiem, użyczeniem pojazdu osobowego;
 • Umowy usługowe związane z użytkowaniem pojazdu osobowego – umowa naprawy, holowania, wynajem miejsca parkingowego lub garażu;
 • Wykroczenia w ruchu drogowym;
 • Prawo administracyjne i karne związane z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego;
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z pojazdem osobowym

Zakup ubezpieczenia OC lub AC bez tego pakietu opieki prawnej jest tylko namiastką bezpieczeństwa prawnego i finansowego związanego z posiadaniem pojazdu mechanicznego. Kluby motocyklowe i stowarzyszenia miłośników pojazdów określonej marki lub modelu powinny pomyśleć o tym pakiecie dla swoich członków. To również idealne uzupełnienie oferty dealerów, warsztatów serwisowych i naprawczych, stacji kontroli pojazdów, agentów ubezpieczeniowych i pośredników finansowych. 

Dom, mieszkanie, nieruchomość

Obejmuje wszystkie kwestie związane z zakupem, finansowaniem, wynajmem, użyczaniem, posiadaniem, użytkowaniem i zbyciem nieruchomości - domu lub mieszkania. Nigdy nie jesteś sam - telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej ułatwiające w każdej sytuacji i w każdym czasie kontakt z prawnikiem. Pakiet obejmuje: świadczenie usługi 24h Infolinii Prawnej, udzielanie porad prawnych po zgłoszeniu do Centrum Pomocy Prawnej oraz przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Usługi nie są limitowane. Zakres praw objętych pakietem

 • Zdarzenia prawne związane z posiadaniem nieruchomości;
 • Umowy związane ze sprzedażą, zamianą, najmem, dzierżawą, leasingiem, użyczeniem nieruchomości;
 • Umowy usługowe związane z użytkowaniem nieruchomości – wywóz odpadów; dostawy mediów;
 • Wykroczenia przeciwko mirowi domowemu;
 • Sprawy prawne związane ze sporami granicznymi, ustanawianiem służebności gruntowych, przesyłu, przejazdu.
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z posiadaniem nieruchomości;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – spory z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi; energetycznymi; gazowymi.

Bez tego pakietu opieki prawnej nie są możliwe ani skuteczna ochrona ani egzekucja należnych praw związanych z nabyciem, posiadaniem, wynajmem, użytkowaniem bądź sprzedażą nieruchomości. Ten pakiet to Twoje bezpieczeństwo prawne i finansowe. Wyrównaj swe szanse!

To również idealne uzupełnienie oferty banków, developerów, dostawców i sprzedawców usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowych, sprzedawców energii elektrycznej i gazu, agentów ubezpieczeniowych oraz pośredników w handlu nieruchomościami i pośredników finansowych.

Zdrowie

Każdy z nas jest, bywa lub będzie pacjentem. W kontakcie z polskimi standardami opieki zdrowotnej, państwowej czy prywatnej lub organizowanej przez ubezpieczyciela, nie należy pozostawać bezbronnym. Pakiet obejmuje wszystkie kwestie związane z prawami i konsekwencjami bycia klientem służby zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. Nigdy nie jesteś sam - telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej ułatwiające w każdej sytuacji i w każdym czasie kontakt z prawnikiem. Pakiet obejmuje: świadczenie usługi 24h Infolinii Prawnej, udzielanie porad prawnych po zgłoszeniu do Centrum Pomocy Prawnej oraz przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Usługi nie są limitowane. Zakres praw objętych pakietem

 • Ochrona praw pacjenta;
 • Zdarzenia prawne związane z narażeniem życia lub zdrowia klienta;
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;
 • Postępowanie przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Postępowanie przed komisjami ds. orzekania o niepełnosprawności;
 • Sprawy prawne związane z osobami niepełnosprawnymi – ochrona praw osób niepełnosprawnych;
 • Umowy związane ze zdrowiem pacjenta – wnioski o skierowanie do sanatorium, rehabilitację, zakup wyposażenia medycznego;
 • Umowy związane z prywatną opieką zdrowotną oraz dochodzenie roszczeń – umowy prywatnego ubezpieczenia medycznego, umowy abonamentu medycznego w prywatnych klinikach i praktykach lekarskich oraz w komercyjnych sieciach medycznych.

Bez tego pakietu opieki prawnej nie są możliwe ani skuteczna ochrona ani egzekucja należnych praw. Ten pakiet to Twoje bezpieczeństwo prawne i finansowe. Wyrównaj swe szanse z systemem! To idealne uzupełnienie oferty banków, dostawców i dystrybutorów sprzętu i usług medycznych, aptek, agentów ubezpieczeniowych.

Życie i rodzina

Nigdy nie jesteś sam - telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej ułatwiające w każdej sytuacji i w każdym czasie kontakt z prawnikiem. Pakiet obejmuje: świadczenie usługi 24h Infolinii Prawnej, udzielanie porad prawnych po zgłoszeniu do Centrum Pomocy Prawnej oraz przygotowanie i dostarczenie drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Usługi nie są limitowane. Zakres praw objętych pakietem:

 • Zdarzenia prawne związane ze stosunkami rodzinnymi – prawo rodzinne i opiekuńcze; adopcje, przysposobienie, opieka, kuratela.
 • Zabezpieczenie prawne rodziny – prawo spadkowe, spisanie testamentu i jego aktualizacje, zapisy testamentowe, polecenia testamentowe;
 • Dochodzenie roszczeń spadkowych – zachowek, zapis testamentowy;
 • Umowy związane z życiem Klienta – polisy ubezpieczeniowe na życie;
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu polis NNW/Życie

Ten pakiet to Twoje bezpieczeństwo prawne i finansowe. To spokój w Twojej rodzinie. To idealne uzupełnienie oferty banków, pośredników finansowych i agentów ubezpieczeniowych.